ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, Tartaric acid, ทาร์ทาริคแอซิด, กรดทาร์ทาริค, กรดมะขามนำเข้า ส่งออก ผลิตและจัดจำหน่าย โดย บจก.ไทยโพลีเคมิคอลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล 36/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111อีเมลล์แอดเดรส polychemicals888 (at) gmail (dot) com,  LINE ID: wuttpccPOLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตTAG, ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, Tartaric acidDL-Tartaric, ทาร์ทาริคแอซิด, กรดทาร์ทาริค, กรดมะขามKeyword, คำค้นหา:ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, Tartaric acid, ทาร์ทาริคแอซิด, กรดทาร์ทาริค, กรดมะขามผลิตทาร์ทาริกแอซิด, จำหน่ายทาร์ทาริกแอซิด, ขายทาร์ทาริกแอซิด, นำเข้าทาร์ทาริกแอซิด, ส่งออกทาร์ทาริกแอซิดผลิตทาร์ทาริกเอซิด, จำหน่ายทาร์ทาริกเอซิด, ขายทาร์ทาริกเอซิด, นำเข้าทาร์ทาริกเอซิด, ส่งออกทาร์ทาริกเอซิดผลิตกรดทาร์ทาริก, จำหน่ายกรดทาร์ทาริก, ขายกรดทาร์ทาริก, นำเข้ากรดทาร์ทาริก, ส่งออกกรดทาร์ทาริกผลิตทาร์ทาริค, จำหน่ายทาร์ทาริค, ขายทาร์ทาริค, นำเข้าทาร์ทาริค, ส่งออกทาร์ทาริคผลิตกรดมะขาม, จำหน่ายกรดมะขาม, ขายกรดมะขาม, นำเข้ากรดมะขาม, ส่งออกกรดมะขามนอกจาก ทาร์ทาริกแอซิด (Tartaric acid) ดังที่ระบุไว้ด้านบนแล้วบริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรด (Acid Product) อีกหลายรายการได้แก่Acetic acid, อะซีติกแอซิด, อาซีติกแอซิด, กรดอะซีติก, กรดอาซีติก, กรดน้ำส้มAdipic acid, อะดิปิกแอซิด, กรดอะดิปิก, อาดิปิกแอซิด, กรดอาดิปิกAscorbic acid, แอสคอร์บิกแอซิด, กรดแอสคอร์บิก, วิตามินซีBenzoic Acid, เบนโซอิกแอซิด, กรดเบนโซอิกBoracic acid, บอราซิกแอซิด, กรดบอราซิกBoric acid, บอริกแอซิด, กรดบอริกChromic acid, โครมิกแอซิด, กรดโครมิกCitric acid, ซิตริกแอซิด, กรดซิตริก, กรดมะนาวCitric acid anhydrous, ซิตริกแอซิดแอนไฮดรัส, กรดซิตริกแอนไฮดรัสCitric acid monohydrate, ซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต, กรดซิตริกโมโนไฮเดรตDodecanoic acid, โดเดคาโนอิกแอซิด, กรดโดเดคาโนอิกFatty acid C12, แฟตตี้แอซิด C12, กรดไขมัน C12Fatty acid C14, แฟตตี้แอซิด C14, กรดไขมัน C14Fatty acid C16, แฟตตี้แอซิด C16, กรดไขมัน C16Fatty acid C18, แฟตตี้แอซิด C18, กรดไขมัน C18Fatty acid C18:1, แฟตตี้แอซิด C18:1, กรดไขมัน C18:1Folic acid, โฟลิกแอซิด, กรดโฟลิกFormic acid, ฟอร์มิกแอซิด, กรดฟอร์มิก, กรดมดFulvic acid, ฟูลวิกแอซิด, ฟุลวิกแอซิด, กรดฟูลวิก, กรดฟุลวิก, ฟูลวิคแอซิด, ฟุลวิคแอซิดFumaric acid, ฟูมาริกแอซิด, กรดฟูมาริกGlycolic acid, ไกลโคลิกแอซิด, กรดไกลโคลิก, กรดไกลคอลิก, ไกลคอลิกแอซิดHumic acid, ฮิวมิกแอซิด, กรดฮิวมิกHydrochloric acid, ไฮโดรคลอริกแอซิด, กรดไฮโดรคลอริก, กรดเกลือHydrofluoric acid, ไฮโดรฟลูออริกแอซิด, กรดกัดแก้วInorganic acid, กรดอินออร์แกนิก, กรดอนินทรีย์Lactic acid, แลกติกแอซิด, กรดแลกติก, กรดนมLauric acid, ลอริกแอซิด, กรดลอริกMalic acid, มาลิกแอซิด, กรดมาลิก, กรดแอปเปิ้ลMyristic Acid, ไมริสติกแอซิด, มายริสติกแอซิด, กรดไมริสติก, กรดมายริสติกNitric acid, ไนตริกแอซิด, กรดไนตริก, กรดดินประสิวOctadecanoic acid, ออกตะเดคาโนอิกแอซิด, กรดออกตะเดคาโนอิกOleic Acid, โอเลอิกแอซิด, โอเลอิคแอซิด, กรดโอเลอิก, กรดโอเลอิคOrganic acid, กรดออร์แกนิก, กรดอินทรีย์Othorboric acid, ออโทบอริกแอซิด, กรดออโทบอริกOxalic acid, ออกซาลิกแอซิด, กรดออกซาลิกPalmitic acid, ปาล์มิติกแอซิด, กรดปาล์มิติกPhosphoric acid, ฟอสฟอริกแอซิด, กรดฟอสฟอริกPhosphorous acid, ฟอสฟอรัสแอซิด, กรดฟอสฟอรัสPropionic acid, โพรพิโอนิกแอซิด, โพรไพโอนิกแอซิด, กรดดพรพิโอนิก, กรดโพรไพโอนิกSalicylic acid, BHA, 2-Hydroxybenzoic acid, กรดซาลิซิลิก, กรดซาลิไซลิก, ซาลิไซลิก, ซาลิซิลิกSorbic acid, ซอร์บิกแอซิด, กรดซอร์บิกStearic acid, สเตียริกแอซิด, กรดสเตียริกSulphamic acid, Sulfamic acid, ซัลฟามิกแอซิด, กรดซัลฟามิกSulphuric acid, Sulfuric acid, ซัลฟูริกแอซิด, กรดกำมะถัน, กรดซัลฟูริก, กรดซัลฟิวริกTartaric acid, ทาร์ทาริกแอซิด, กรดทาร์ทาริก, ทาทาริก, กรดมะขามรายการผลิตภัณฑ์กรด (Acid Product) อื่นๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด บจก.ไทยโพลีเคมิคอล โทร 034496284, 034854888, 0861762992, 0824504888, 0868850111THAI POLY CHEMICALS COMPANY LIMITED, บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัดPOLY CHEMICALS FOR A BETTER LIFE, คุณภาพเคมีภัณฑ์ สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต