ประกันไวรัสโคโรน่าซื้อง่ายแค่ “คลิ๊กเดียว”—————————————————————– ซื้อแล้ว คุ้มครองทันทีเลย –*เพียงแค่เตรียมสำเนาบัตรประชาชน*พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง